อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย | เอส จี สยาม บจก.

Comments Off on อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย | เอส จี สยาม บจก.
โรงงานฉีดพลาสติก

ส่องแนวโน้มพลาสติกไทยเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต  การผลิตพลาสติกเริ่มต้นจากการหลอมละลายวัตถุดิบอย่างเม็ดพลาสติก และเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปที่ต้องการ โดยกระบวนการขึ้นรูปที่นิยมได้แก่ การฉีดพลาสติก (Injection molding) การขึ้นรูปพลาสติกโดยเป่าขึ้นรูป (Blow molding) การอัดพลาสติก (Compression molding) และการรีดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปพลาสติก เป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อประเทศทั้งในเรื่องการส่งการ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการประกอบเป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ขวดน้ำ ขวดน้ำมัน ขวดน้ำปลา ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์ม พลาสติก เป็นต้น  […]

กระบวนการฉีดพลาสติกจากโรงงานฉีดพลาสติกคุณภาพ | เอส จี สยาม บจก.

Comments Off on กระบวนการฉีดพลาสติกจากโรงงานฉีดพลาสติกคุณภาพ | เอส จี สยาม บจก.
โรงงานฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกคืออะไร  กระบวนการฉีดพลาสติก เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก อาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำเพื่อให้ได้พลาสติกที่มีรูปทรงตรงตามความต้องการในรูปแบบต่างๆ โดยกระบวนการฉีดพลาสติกเริ่มจาก การเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายโดยความร้อนจนกลายเป็นของเหลว เครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกตามรูปแบบของแม่พิมพ์ที่กำหนด หลังจากนั้นทำหล่อเย็นและการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้พลาสติกรูปทรงต่างๆ ตามที่เราต้องการ รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก  – กรวยสำหรับใส่เม็ดพลาสติก สำหรับการนำพลาสติกเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติกและทำการฉีดพลาสติกต่อไป – กระบอกฉีดสำหรับการหลอมละลายพลาสติก เพื่อฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์พลาสติก […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท เอส […]

การฉีดพลาสติกคืออะไร | เอส จี สยาม บจก.

Comments Off on การฉีดพลาสติกคืออะไร | เอส จี สยาม บจก.
โรงงานฉีดพลาสติก

การขึ้นรูปพลาสติกโดยการฉีดพลาสติก          ในแต่ละวันเราใช้พลาสติกทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว พลาสติกนิยมถูกนำมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ถ้วยพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ทั้งแบบใช้แล้วทิ้งหรือแบบใช้ซ้ำ ในกระบวนการผลิตพลาสติก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมในการฉีดพลาสติกให้เป็นรูปร่างต่างๆ โดยถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งสิ้น แล้วการฉีดพลาสติกนั้นคืออะไร มีกระบวนการอย่างไร บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง การฉีดพลาสติกคืออะไร การฉีดพลาสติก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Injection […]

มาทำความรู้จักกับหลอดพรีฟอร์มให้มากขึ้น | เอส จี สยาม บจก.

Comments Off on มาทำความรู้จักกับหลอดพรีฟอร์มให้มากขึ้น | เอส จี สยาม บจก.
โรงงานฉีดพลาสติก

หลอดพรีฟอร์มสำหรับทำขวดพลาสติกแบบต่างๆ น้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต บรรจุภัณฑ์อย่าง ขวดพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไปด้วยเช่นกัน เพราะประโยชน์ของขวดพลาสติกคือ น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการผ่านของแก๊ส และสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยขวดน้ำพลาสติกที่เราเห็นกันอยู่นี้ เกิดจากการฉีดพลาสติกจากหลอดพรีฟอร์มจนกลายเป็นขวดพลาสติก ขวดน้ำปลา ขวดน้ำมัน แล้วทราบหรือไม่ว่าแล้วหลอดพรีฟอร์มคืออะไร บทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว  ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม หลอดพรีฟอร์ม คืออะไร หลอดพรีฟอร์ม เป็นพลาสติกตั้งต้น สำหรับขึ้นรูปพลาสติกนิยมนำมา ขึ้นรูปเป็นขวดน้ำรูปแบบต่างๆ […] Continue Reading […]