เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนคืออะไร 

       เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายเทความร้อนจากของการไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ หรือหมุนเวียนความร้อนจากของไหลกลับมาใช้ใหม่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความร้อน อาทิเช่น อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน และอื่นๆอีกหลายประเภท

ประเภทของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรง
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สัมผัสโดยตรง

ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบที่ของไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน
4. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ
5. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด
6. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
7. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด
8. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบปลอกหุ้ม
9. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบดาบปลายปืน
10. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อหมุนวน
11. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกะทัดรัด
12. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์
13. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหอยโข่ง
14. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบล็อก

การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
1. การทำความสะอาดโดยวิธีไม่ถอดออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
2. การทำความสะอาดวิธีถอดล้างออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

 

 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tempmaker-heatexchanger.com

____________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร